Przy śniadaniu o biznesie, współpracy i wyzwaniach

Już 15 października w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się śniadanie biznesowe integrujące lokalne środowiska z całego Subregionu Zachodniego województwa śląskiego.

Organizowane spotkanie ma na celu przybliżenie problemów związanych z rozwojem przedsiębiorczości w różnych miastach i częściach gmin Subregionu Zachodniego. Spotkanie w Wodzisławiu Śląskim będzie służyło poszerzeniu wiedzy i możliwości aktywizacji gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych dzielnic Wodzisławia  Śląskiego.

Tematem wiodącym spotkania, które odbędzie się 15 października br. będzie "Doradztwo zawodowe jako most łączący edukację z rynkiem pracy" w kontekście działających w rewitalizowanych dzielnicach  Oświatowego Centrum Nauki i Techniki oraz Inkubatora Przedsiębiorczości.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli firm: nowych i doświadczonych, małych i dużych, lokalnych i międzynarodowych, zrzeszonych i niezrzeszonych. Zapraszamy również przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników urzędów, odpowiedzialnych za kontakt z przedsiębiorcami. Śniadanie odbędzie się w pięknie odnowionym budynku Dworca Kolejowego Wodzisław (ul. Dworcowa).

Śniadanie jest bezpłatne, ale udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji. Udając się na śniadanie, proszę koniecznie zabrać wizytówki. Kontakt do koordynatora projektu: Radosław Knesz, 791 761 057.

Harmonogram wydarzenia:

7:30-8:00 | Rejestracja + poranna kawa
8:00-8:10 | Rozpoczęcie śniadania i powitanie gości
8:10-8:20 | Ireneusz Burek - pełnomocnik zarządu RIG ds. Integracji w Subregionie Zachodnim, koordynator Zespołu ds. Rynku Pracy i Depopulacji w Subregionie Zachodnim: "Zaangażowanie biznesu w edukację kadr, jako niezbędny element stymulujący rynek pracy". Podczas wykładu zaprezentowane zostaną główne założenia Programu Wsparcia Rynku Pracy oraz propozycje systemowego rozwiązania: Moduł Edukacja w Platformie Gospodarczej.
8:20-8:30 | Sebastian Kowalski - Poleko Aparatura: Blaski i cienie zatrudniania uczniów oraz praktyk uczniowskich
8:30-9:00 | 30 sekund dla każdego gościa
9:00-10:00 | Networking w praktyce - czas kiedy się poznajemy i wymieniamy się wizytówkami

Więcej informacji dot. wydarzenia można znaleźć, klikając tutaj.

źródło: Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości