Przewodniczący Rady Miejskiej

Na czele Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego stoi przewodniczący. W obecnie trwającej kadencji funkcję tą pełni Jan Grabowiecki.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grabowiecki pełni dyżur w poniedziałki  od godz. 13.00 do godz. 14.00.

Kontakt pod numerem telefonu :

- (32) 4590402 - Biuro Rady Miejskiej, fax. (32) 7218703.