Przewodniczący Rady Miejskiej

Na czele Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego stoi przewodniczący. W obecnie trwającej kadencji funkcję tę pełni Dezyderiusz Szwagrzak.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dezyderiusz Szwagrzak pełni dyżur w czwartki od godz. 15.45 do godz. 16.45 w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4), pokój nr 203 - Biuro Rady Miejskiej.

Kontakt pod numerem telefonu :

- (32) 459 04 02 - Biuro Rady Miejskiej, fax. (32) 7218703,

- tel. kom. 535 254 460.