Przewodniczący Rady Miejskiej

Na czele Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego stoi przewodniczący. W obecnie trwającej kadencji funkcję tę pełni Dezyderiusz Szwagrzak.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dezyderiusz Szwagrzak pełni dyżur w czwartki od godz. 15.45 do godz. 16.45 w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4, pok. nr 203 - Biuro Rady Miejskiej).

Kontakt pod numerem telefonu:

  • Biuro Rady Miejskiej, tel. 32 45 90 402, fax. (32) 7218703,
  • telefon komórkowy: 535 254 460.