Przewodniczący Rad Dzielnic

Członkowie Rad Dzielnic spośród swojego grona wybrali przewodniczących. Rady Dzielnic to organy uchwałodawcze jednostek pomocniczych, jakimi są dzielnice.

 

Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle

Przewodniczący: Antoni Mężyk

 

Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

Przewodnicząca: Joanna Kulińska

 

Rada Dzielnicy Kokoszyce

Przewodniczący: Eugeniusz Chłapek

 

Rada Dzielnicy Nowe Miasto

Przewodniczący: Roman Szamatowicz

 

Rada Dzielnicy Os. XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki

Przewodniczący: Alan Szatyło

 

Rada Dzielnicy Radlin II

Przewodnicząca: Katarzyna Zöllner-Solowska

 

Rada Dzielnicy Stare Miasto

Przewodniczący: Marian Plewnia

 

Rada Dzielnicy Wilchwy

Przewodnicząca: Teresa Rybka

 

Rada Dzielnicy Zawada

Przewodniczący: Jan Zemło