Przewodniczący Rad Dzielnic

Członkowie Rad Dzielnic spośród swojego grona wybrali przewodniczących. Rady Dzielnic to organy uchwałodawcze jednostek pomocniczych, jakimi są dzielnice.

Rada Dzielnicy Jedłownik Szyb

Przewodniczący: Antoni Mężyk

tel. 607 931 112

e-mail: jedlownikszyb@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

Przewodnicząca: Lidia Ptak

tel. 501 007 576

e-mail: jedlownik-turzyczka-karkoszka@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Kokoszyce

Przewodnicząca: Agata Burda

tel. 607 032 054

e-mail: kokoszyce@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Nowe Miasto

Przewodnicząca: Agnieszka Gardian

tel. 607 924 495

e-mail: nowemiasto@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza

Przewodnicząca: Izabela Grela

tel. 504 281 222

e-mail: trzywzgorza@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Radlin II

Przewodnicząca: Katarzyna Zöllner-Solowska

tel. 604 149 429

e-mail: radlinii@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Stare Miasto

Przewodniczący: Jędrzej Jura

tel. 516 148 637

e-mail: staremiasto@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Wilchwy

Przewodniczący: Mariusz Blazy

tel. 600 114 114

e-mail: wilchwy@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl

 

Rada Dzielnicy Zawada

Przewodniczący: Jan Zemło

tel. 724 920 691

e-mail: zawada@dzielnica.wodzislaw-slaski.pl