UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Przetarg na termomodernizację dachu WCK

Wodzisławskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi. Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia br.

Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w tym m.in. zerwanie wielowarstwowego pokrycia połaci dachów z papy, demontaż instalacji odgromowej, rozbiórkę starego ocieplenia styropianowego, roboty zasadnicze termomodernizacji i przygotowania pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym m.in. wykonanie paroizolacji na powierzchni dachów, wytrasowanie miejsc pod zabudowę betonowych podstaw dla konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej, uzupełnienie ewentualnych ubytków pomiędzy płytami dachowymi, wykonanie ocieplenia dachów oraz roboty towarzyszące. W całkowity zakres przetargu wchodzą prace dekarskie, blacharskie i murarskie. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do 30 września br.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu nieograniczonego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wodzisławskiego Centrum Kultury: https://bit.ly/2WvBA2W