Przetarg na przebudowę skrzyżowania Pszowskiej z Górniczą

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej tj. ul. Pszowskiej z drogą powiatową tj. ul. Górniczą w Wodzisławiu Śląskim. Remont jednego z kluczowych i najbardziej ruchliwych skrzyżowań w tej części miasta jest ważną inwestycją, która udrożni ruch i poprawi bezpieczeństwo kierowców. Oferty można składać do piątku, 28 czerwca br. do godz. 9:00.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym opublikowanym na platformie zakupowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakres robót obejmie przebudowę skrzyżowania ulic Pszowskiej z Górniczą w Wodzisławiu Śląskim oraz przebudowę infrastruktury wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
gazowej, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz oświetlenia drogowego. Planowany remont to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych mieście. Ulica Pszowska charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, a wyjazd z ulicy Górniczej, która jest ulicą podporządkowaną powoduje spore utrudnienia. Przebudowa znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu.

Oferty na wykonanie przebudowy wspomnianego wyżej skrzyżowania można składać do piątku, 28 czerwca br. do godz. 9:00. Szczegółowe informacje nt. przetargu można znaleźć na stronie zakupowej ZDW w Katowicach [otwiera się w nowym oknie].

Spotkanie starosty i prezydenta z wicemarszałkiem województwa śląskego

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o spotkaniu w Starostwie Powiatowym, które było efektem kilkumiesięcznych rozmów pomiędzy starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem, prezydentem Wodzisławia Śląskiego Mieczysławem Kiecą i wicemarszałkiem województwa śląskiego Krzysztofem Klimoszem. Reprezentanci powiatu, miasta i województwa wytypowali wówczas najbardziej newralgiczne skrzyżowania na terenie powiatu wodzisławskiego. Dzięki rozmowom Powiat Wodzisławski wspólnie z miastem Wodzisławiem Śląskim i z województwem zadeklarowali, że będą realizowali kluczowe inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa. 

Przypominamy, że została wykonana wtedy dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, którą przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Koszt zadania oszacowano na 10 milionów złotych, z czego 20 proc. udziału w kosztach ponoszą Powiat Wodzisławski i miasto Wodzisław Śląski. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025.