Przetarg na opracowanie projektu modernizacji stadionu

Stadion miejski przy ul. Bogumińskiej wybudowano w 1958 roku. We wspomnianym miejscu odbywają się wydarzenia nie tylko sportowe, ale również rekreacyjne i kulturalne. Trwa przetarg na opracowanie projektu modernizacji tego obiektu. Oferty można składać do 4 sierpnia br.

Opis przedmiotu zamówienia

  • Stadion w Wodzisławiu Śląskim powinien mieć charakter miejski oraz być obiektem ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym, na którym można rozgrywać spotkania piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i inne imprezy sportowe, szkolne, rekreacyjne i artystyczne. Ponadto prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego przez pobliskie szkoły, zajęcia rekreacyjne, biegowe i inne,

  • przed przystąpieniem do prac projektowych z podziałem na branże należy sporządzić minimum dwie koncepcje rozwiązań zagospodarowania terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję,

  • powierzchnia terenu przeznaczonego pod planowana inwestycję wynosi ok. 42 069 m2,

  • obiekt powinien spełniać standardy dla osób z niepełnosprawnościami.

Przetarg

Oferty na wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego można składać do 4 sierpnia br. do godz. 8:00. Szczegółowe informacje nt. przetargu można znaleźć na stronie internetowej https://wodzislaw-slaski.logintrade.net [otwiera się w nowym oknie].