Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście

Miasto realizuje nowy program. Mowa o projekcie "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście". Ekologiczne warsztaty teatralne, budowa budek lęgowych dla jerzyków i hoteli dla pszczół, zasianie łąki kwietnej, kreatywne zajęcia i wycieczki - to tylko część z atrakcji, z których skorzystają uczestnicy polsko-czeskiej współpracy.

Na początek współpracę rozpoczęły Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim oraz Przedszkole P. Lumumby w Ostrawie.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nawiązanie współpracy przedszkolaków nastąpiło w formule on-line, z wykorzystaniem ogólnodostępnych komunikatorów. Następnie, 18 października 2021 r., zorganizowano pierwszy wyjazd w ramach projektu. Wodzisławskie przedszkolaki odwiedziły przedszkole partnera, a następnie wspólnie z czeskimi rówieśnikami udały się do Leśnego Ośrodka Szkolnego w Bielskim Lesie. Najmłodsi mieli okazję, m.in. zapoznać się ze zwierzętami hodowlanymi oraz skorzystać z paneli edukacyjnych. Dodatkowo wzięli udział w edukacyjnym spacerze po lesie z przyrodnikiem. Nie zabrakło również czasu na wspólne zabawy.

W ramach tego samego działania dzieci z PP nr 15 rozpoczęły cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Na zajęciach edukacyjnych zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

  • Dzicy lokatorzy - o występowaniu dzikich zwierząt na i w budynkach,
  • Jak postępować w przypadku stwierdzenia gniazd jerzyków, szpaków, wróbli, pustułek, gołębi czy nietoperzy?
  • Zwierzę na drodze. Zwolnij! - o dzikich zwierzętach na miejskich drogach i problemie nadmiernej prędkości w nocy na terenach zabudowanych.

Zajęcia zakończą się przedstawianiem teatralnym, na które zaproszone zostaną dzieci z ostrawskiego przedszkola. Rewizytę czeskich przyjaciół zaplanowano na 26 listopada 2021 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.