Przedszkola

Lista przedszkoli publicznych w Wodzisławiu Śląskim

Publiczne Przedszkole nr 1
44-300 Wodzisław Śląski
ul. P. Pośpiecha 7
dyrektor Mirosława Kuźnik
32 455-16-20
adres e-mail: pp1@wodzislaw-slaski.pl

Publiczne Przedszkole nr 2
44-300 Wodzisław Śląski
ul. F. Chopina 13
dyrektor Gabriela Adamczyk
32 455-14-25
adres e-mail: pp2@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislawpp2.edupage.org

Publiczne Przedszkole nr 3
44-300 Wodzisław Śląski
ul. B. Prusa 11
dyrektor Gabriela Krygier-Kuchcińska
32 455-48-58
adres e-mail: pp3@wodzislaw-slaski.pl
https://ppnr3wodzislawslaski.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Publiczne Przedszkole nr 4
44-307 Wodzisław Śląski
ul. Górnicza 7
dyrektor Sławomir Kubica
32 456-13-63
adres e-mail: zsp4@wodzislaw-slaski.pl
http://zsp4wodzislawslaski.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - Publiczne Przedszkole nr 5
44-300 Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 66
dyrektor Jacek Dojka
32 455-37-36
adres e-mail: zsp7@wodzislaw-slaski.pl

Publiczne Przedszkole nr 6
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego 30
dyrektor Beata Rzaczek
32 455-25-77
adres e-mail: pp6@wodzislaw-slaski.pl
https://wodzislawpp6.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Publiczne Przedszkole nr 8
44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 136
dyrektor Mirosława Hojka
32 455-47-63
adres e-mail: zsp2@wodzislaw-slaski.pl
https://zsp2wodzislawslaski.edupage.org

Zespół Szkół nr 1 - Publiczne Przedszkole nr 9
44-304 Wodzisław Śląski
ul. św. Wawrzyńca 11
dyrektor Urszula Marus
32 456-95-62
adres e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl
https://zsnr1wodzislaw.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - Publiczne Przedszkole nr 11
44-313 Wodzisław Śląski
ul. B. Chrobrego 308
dyrektor Lucyna Tytko
32 456-49-12
adres e-mail: zsp5@wodzislaw-slaski.pl
http://zsp5wodzislawslaski.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Publiczne Przedszkole nr 12
44-313 Wodzisław Śląski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
32 750-12-54
dyrektor Małgorzata Banasiak
adres e-mail: zsp3@wodzislaw-slaski.pl
https://www.zsp3wodzislaw.nstrefa.pl/wordpress

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Publiczne Przedszkole nr 13
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 47
32 456-15-17
dyrektor Ewa Sosna
adres e-mail: zsp6@wodzislaw-slaski.pl
http://www.szkola.kokoszyce.net

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Publiczne Przedszkole nr 14
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Konwaliowa 4
dyrektor Barbara Ferdyan-Tront
32 456-27-37
adres e-mail: zsp1@wodzislaw-slaski.pl
https://sp16wodzislaw.pl

Publiczne Przedszkole nr 15
44-307 Wodzisław Śląski
ul. Przemysława 20
dyrektor Urszula Kostuń
32 456-44-21
adres e-mail: pp15@wodzislaw-slaski.pl
https://pp15wodzislawslaski.edupage.org

Publiczne Przedszkole nr 16
44-307 Wodzisław Śląski
ul. Przemysława 10
dyrektor Beata Gala
32 456-54-40
adres e-mail: pp16@wodzislaw-slaski.pl
https://przedszkolenr16.edupage.org

Publiczne Przedszkole nr 18
44-286 Wodzisław Śląski
os. XXX-lecia 61
32 456-15-01
dyrektor Róża Bojda
adres e-mail: pp18@wodzislaw-slaski.pl
https://pp18.edupage.org/

Publiczne Przedszkole nr 19
44-286 Wodzisław Śląski
os. XXX-lecia 30
dyrektor Marzena Jargoń
32 456-30-15
adres e-mail: pp19@wodzislaw-slaski.pl
https://pp19wodzislawsl.edupage.org