Przedstawiciele miasta w czeskich Trojanowicach

Za nami pierwsze z działań kluczowych projektu „Pięć lat wspólnie”. Jest to kolejny wspólny projekt realizowany przez miasto Wodzisław Śląski i miejski obwód Ostrawa-Jih. W jego ramach przedstawiciele obu miast, którzy tworzą i szukają praktycznych rozwiązań na rzecz poprawy życia seniorów, spotkali się w czeskich Trojanowicach.

"Pięć lat wspólnie"

Projekt „Pięć lat wspólnie” ma pozwolić odpowiedzieć na pytania, jak zmieniliśmy się przez te lata projektowej współpracy i czy wymiana doświadczeń i umiejętności miały realny wpływ na podejmowane przez obie administracje samorządowe decyzje. Dodatkowo przeanalizowane zostaną sposoby uczynienia skutecznej współpracy również w sytuacjach kryzysów, które pojawiły m.in. w trakcie pandemii COVID-19.

Projekty dotychczas realizowane przez miasto Wodzisław Śląski i Ostrawę Jih angażowały lokalne społeczności, zorganizowane wokół grup tematycznych poruszanych wnioskami o dofinansowanie (system edukacyjny, system pomocy społecznej, administracja samorządowa, seniorzy). Korzyści wynikające z tego typu inicjatyw, tj. wypracowanie dobrych praktyk, wzajemna integracja czy tworzenie powiązań pomiędzy instytucjami lokalnymi, uczyniły współpracę obu miast trwałą i realnie oddziałującą na społeczność.

Spotkanie w czeskich Trojanowicach

W pierwszym zrealizowanym działaniu kluczowym projektu, 19 i 20 kwietnia br. w czeskich Trojanowicach, spotkały się osoby które tworzą i szukają praktycznych rozwiązań na rzecz poprawy życia seniorów. Wodzisław Śląski reprezentowany był przez wiceprezydent Izabelę Kalinowską, Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Skład delegacji uzupełniony został przez przedstawicieli Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Wodzisławską Radę Seniorów.

W poprzednich projektach (Seniorzy bez Granic i Seniorzy bez Granic II) poszczególne działania projektowe koncentrowały się bezpośrednio na seniorach, jako końcowych użytkownikach świadczonych usług. Wyjazd do Trojanowic skupiał się na osobach tworzących i realizujących politykę senioralną. W trakcie wyjazdu odbyły się m.in. seminarium, na którym uczestnicy porównali, jak wyglądała praca z seniorami przed i podczas pandemii, w jaki sposób seniorzy podchodzą do alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz spotkania i wiele innych. Odbył się również wykład poświęcony pracy z seniorami (m.in. sposoby aktywizacji seniorów), dzięki któremu uczestnicy poznali nowe metody pracy z osobami starszymi.

Podczas drugiej części szkolenia omówiona została pomoc, którą zapewnia Republika Czeska wraz z jednostkami samorządu terytorialnego w stosunku do aktywnych starszych osób oraz seniorom w zwykłych codziennych sprawach. Przybliżona została struktura państwowych Senior Point (punktów, w których seniorzy mogą uzyskać m.in. porady prawne) oraz struktura lokalnych Senior Kool (formy aktywności dla seniorów). Uczestnicy z Wodzisławia Śląskiego mieli możliwość zapoznania się z funkcjami kombinezonu geronto, który został specjalnie opracowany, aby symulować problemy osób w podeszłym wieku ze wszystkimi ograniczeniami: ruchu, wzroku i słuchu.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A 2014-2020.