Przeczytaj Raport o stanie miasta za 2022 r.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie miasta za 2022 r. - ważnym dokumentem dla wodzisławian, który najpełniej obrazuje, jak miasto realizowało zadania własne w ubiegłym roku, jak wyglądało jego codzienne funkcjonowanie oraz jaka była i jest wizja jego rozwoju. Rok 2022 był rokiem specyficznym. Także dla samorządów. To w nim nadal borykaliśmy się ze skutkami pandemii covid-19, szybko rosnącą inflacją i zbrodniczą napaścią Federacji Rosyjskiej na wolną Ukrainę. Nie było łatwo, jednak dzięki ciężkiej pracy, m.in. urzędników, udało się zrealizować ogrom ważnych zadań.

Przykładów dobrze zrealizowanych i realizowanych zadań z obszaru inwestycji, gospodarki komunalnej, budownictwa, rozwoju gospodarczego, edukacji, kultury, sportu, opieki znajdą Państwo na stronach Raportu naprawdę wiele. W te i wiele innych działań na rzecz Wodzisławia Śląskiego angażuje się wiele osób, wodzisławianek i wodzisławian, mieszkańców innych miast i gmin. Publikacja naszego corocznego Raportu o stanie miasta jest dla mnie i moich współpracowników dobrą okazją do podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w procesy miastotwórcze budują każdego dnia różne wymiary naszego miasta. Chcę wszystkim gorąco podziękować za codzienne wysiłki zmierzające ku temu, by Wodzisław Śląski był coraz lepszym miejscem, prawdziwym domem wyjątkowej wodzisławskiej społeczności - mówi prezydent miasta, Mieczysław Kieca. - Jak co roku zapraszam Państwa do lektury Raportu o stanie miasta. Wierzę, że ten istotny dokument przekona Państwa, że Wodzisław Śląski jest przyjaznym miejscem, miastem, dla którego dobro wodzisławianek i wodzisławian jest najwyższą wartością. Liczę na to, że raport o stanie miasta będzie przyczynkiem do merytorycznego dialogu na temat tego, co dla nas, mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, właśnie w naszym pięknym mieście najważniejsze - dodaje.

Raport o stanie miasta za 2022 rok [otwiera się w nowym oknie].

Prezentacja dot. Raportu o stanie miasta za 2022 rok [otwiera sie w nowym oknie].