UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Przebudowa ulicy Tysiąclecia

Ulica Tysiąclecia, łączący dzielnice Nowe Miasto i Stare Miasto. Został ogłoszony przetarg na przebudowę tej drogi. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia przebudowa drogi obejmie: wykonanie robót przygotowawczych i kanalizacji deszczowej, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania, elementów ulic oraz elementów BRD.

Inwestycja przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu oraz poprawy estetyki.

Oferty można składać do 25 marca br. do godz. 8:00. Szczegółowe informacje nt. przetargu można znaleźć na stronie internetowej https://wodzislaw-slaski.logintrade.net [otwiera się w nowym oknie].