Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 3 360 000,00 zł

Łączna wartość dofinansowania: 3 360 000,00 zł

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 360 000,00 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickej 21 F. 

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu: koparko - ładowarki i samochodu ciężarowego typu hakowiec oraz wykonanie robót budowlanych, w których najważniejsza jest: przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek PSZOK.

Ukończenie zadania zaplanowane jest na listopad 2022 r.