Przebudowa Matuszczyka: trwają odbiory inwestycji

Trwają czynności odbioru i prace porządkowe w związku z gruntowną przebudową ul. Matuszczyka. Do użytku po remoncie zostały oddane obie strony tego ważnego dla miasta ciągu komunikacyjnego.

W ramach zadania przekształcony został prawie 700-metrowy odcinek drogi. Zaplanowano m.in. przebudowę  chodników, oświetlenia ulicznego oraz budowę zatok autobusowych i ekranów akustycznych, które mają poprawić komfort mieszkańców os. XXX-lecia i os. Dąbrówki. Ustawione zostały dwa rodzaje ekranów: z plexiglasu i tzw. zielone ściany. Bezpośrednio przy os. Dąbrówki pojawiły się ekrany plexiglas o wysokości 5 m i długości 160 m. Przy torach rowerowych (Rodzinny Park Rozrywki) ustawiono natomiast ekrany typu zielona ściana o wysokości 5,5 m i długości 72 m. Os. XXX-lecia jest chronione przed uciążliwościami ekranami z plexiglasu o wysokości 5 m. Na tym odcinku pojawiły się ekrany o łącznej długości 236 m. Naprzeciw os. XXX-lecia ustawiona została natomiast zielona ściana o wysokości 3 m i długości 96 m.

Przypomnijmy:  projekt przebudowy ul. Matuszczyka zgłoszony przez miasto Wodzisław Śląski został wybrany do dofinansowania w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Z dotacji Wodzisławiowi Śląskiemu przyznano 3 mln zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu,  w ramach budowy drogi zbiorczej łączącej ul. Pszowską z ul. Marklowicką, udało się wcześniej zmodernizować obydwa wiadukty. Po przebudowie jest też skrzyżowanie z ulicą Radlińską, gdzie powstało rondo. W bieżącym roku zostaną wyremontowane odcinki pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pszowską i wiaduktami oraz od wiaduktów do ronda zlokalizowanego  na skrzyżowaniu z ul. Radlińską. Tym samym inwestycja pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego zostanie w całości zakończona.