Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim

Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim"

Całość zadania:  1 960 282,00 zł

Koszty kwalifikowane: 1 903 420,00 zł

Wartość dofinansowanie: 1 142 052,00 zł

Dofinansowanie: 60%

Termin realizacji: 03/2024 - 02/2025

Długość odcinka: 0,616 km

Zadanie obejmuje roboty budowlane – roboty ziemne, jezdnia, pobocza oraz roboty wykończeniowe tj. m.in. oznakowanie poziome i pionowe, elementy ulic, umocowanie skarp, pobocza.