Przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 1 035 336,02 zł

Łączna wartość dofinansowania: 1 035 336,02 zł

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej, obejmującej ulicę Tysiąclecia. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Tysiąclecia w celu poprawienia warunków drogowych oraz budowę nowych miejsc parkingowych. Ukończenie zadania zaplanowane jest na koniec 2021 r.