Prowadzisz biznes? Skorzystaj z programu „Lokale na start"!

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do skorzystania z „Lokali na start", które są wsparciem, np. dla nowo powstałych firm. Lokale użytkowe udostępniane są podmiotom w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Wodzisławia Śląskiego, a w szczególności wspierania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

„Lokale na start” to lokale użytkowe dedykowane w głównej mierze nowym podmiotom o dużym potencjale wzrostu, tworzącym nowe miejsca pracy i ważnych, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta.

Warunki przyznawania lokalu

Warunek przyznania lokalu to brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz miasta. Wraz z wnioskiem zainteresowany podmiot musi złożyć do Urzędu Miasta wymagane dokumenty, w tym plan przedsięwzięcia, oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym, oświadczenie o braku zaległości składkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych płatnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o braku zaległości publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych wobec miasta.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z lokali powinny zapoznać się z Regulaminem przyznawania i udostępniania „Lokali na start" [otwiera się w nowym oknie].  

Wraz z rozpoczęciem działalności w „Lokalu na start” podmiot musi podpisać umowę najmu, pierwszą na maksymalnie 3 miesiące. Druga zawierana jest na okres do 18 miesięcy. Po tym okresie podmiot zobowiązany jest zwolnić lokal.

Obecnie dostępne są 4 lokale:

1) lokal o pow. 12,05 m² przy ul. Kubsza 28,

2) lokal o pow. 18,69 m² przy ul. Kubsza 28,

3) lokal o pow. 21,69 m² przy ul. Kubsza 28,

4) lokal o pow. 22,60 m² przy ul. Kubsza 28.

Kontakt

Więcej informacji w sprawie „Lokali na start" udzielają pracownicy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury:

Mateusz Jamioła

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4, pok. 101)
tel. 32 45 90 479, 725 998 584
e-mail: m.jamiola@wodzislaw-slaski.pl

Klaudia Więcek

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4, pok. 102)
tel. 32 45 90 579
e-mail: k.wiecek@wodzislaw-slaski.pl