UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Prosto z MOPS - fundusz alimentacyjny od A do Z

Od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017. Z Funduszu można otrzymać do 500 zł na jedno dziecko, trzeba jednak spełniać odpowiednie kryteria.

Kto może ubiegać się o świadczenie?
Fundusz alimentacyjny - to pomoc materialna udzielana przez państwo dzieciom, których rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, a ich egzekucja jest bezskuteczna.
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 lat, a gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Warto przy tym zaznaczyć, że o pieniądze ubiegać się można, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł.

Terminy
W przypadku gdy kompletny wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku. Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

Miejsce składania dokumentów
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3, pocztą lub przez Internet korzystając z systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Szczegółowy informacji można zasięgnąć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, nr telefonu 662 093 648