Propozycje zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na najbliższej sesji Rady Miasta, 22 lutego prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawi radnym niezbędną nowelizację budżetu miasta.

W prezentacji, która jest do pobrania poniżej, przedstawione są szczegółowe dane dotyczące wydatków, jakie konieczne są do zabezpieczenia w budżecie miasta, możliwe dochody, a także propozycje rozwiązań na zabezpieczenie wydatków.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego na sesji 21 grudnia 2022 roku wprowadziła szereg poprawek do budżetu miasta na 2023 rok zwiększając dochody o prawie 12 mln. zł i wydatki na kwotę podobną. Na wniosek prezydenta radni koalicji rządzącej przedstawili karty zadań, jakie wprowadzili do budżetu miasta na 2023 r. Część z nich nie jest możliwa do realizacji ze względu m.in. na brak wymaganych konsultacji, przygotowanych projektów, błędów formalnych.

Do pobrania

Prezentacja dot. nowelizacji budżetu miasta [otwiera się w nowym oknie]
Informacja Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego dot. poprawek do budżetu złożonych przez Radę Miejską [otwiera się w nowym oknie]
Zadania wprowadzone do budżetu miasta na rok 2023 przez tzw. koalicję rządzącą - możliwości realizacji [otwiera się w nowym oknie]
Karty zadań, część pierwsza [otwiera się w nowym oknie]
Karty zadań, część druga [otwiera się w nowym oknie]
Karty zadań, część trzecia [otwiera się w nowym oknie]
Karty zadań, część czwarta [otwiera się w nowym oknie]

Przypominamy

Przygotowany przez prezydenta Mieczysława Kiecę projekt budżetu Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok zakładał dochody w kwocie 245 310 430 złotych, a wydatki - 248 107 687 złotych. Około 32 miliony złotych to wydatki majątkowe, między innymi inwestycje. Dokonane w trakcie pracy nad projektem budżetu korekty nie pozwoliły na konieczne równoważenie się dochodów bieżących i wydatków bieżących. Prognozowany deficyt operacyjny wynosił ok. 35,7 mln zł. Dokonano ograniczenia wydatków bieżących na zadania własne (za wyjątkiem wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, przyjmując ich ograniczenie o ok. 20-25 proc).

Na grudniowej sesji radni dokonali zmian i przesunięć na konkretnych zadaniach w ramach przygotowanego budżetu.Uchwalony budżet miasta na 2023 rok zakłada dochody w kwocie 257 777 357 złotych, a wydatki - 264 719 054 złotych. Rada Miejska podniosła dochody o prawie 12 mln zł i wydatki o kwotę podobną. Dochody zostały podniesione z kilku źródeł. Sprzedaży gruntów pod nieokreślone działalności za 5,5 mln zł i mieszkania za ponad 5 mln zł.