Promocja gospodarcza

Poza licznymi działaniami związanymi z polityką inwestycyjną, prowadzone są działania z zakresu promocji gospodarczej miasta. W ciągu ostatnich kilku lat Miasto zrealizowało wiele kampanii promocyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski 

Promocja atrakcyjnych terenów inwestycyjnych leżących w granicach miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Bezpośrednim przedmiotem działań promocyjnych było sześć lokalizacji inwestycyjnych: Strefa Inwestycyjna Olszyny, obszary położone przy ulicach: Bogumińskiej, Armii Ludowej, Kokoszyckiej i Kolejowej oraz na osiedlu Przyjaźni. Główne hasło promujące projekt to „Invest in Success”.
Projekt był realizowany w trzech etapach. Pierwszym było opracowanie i stworzenie profesjonalnie przygotowanych materiałów promocyjnych i reklamowych. Drugi etap skupiał się wokół promocji terenów inwestycyjnych skierowanej do konkretnej grupy odbiorców, czyli środowisk biznesowych. Między innymi na tym etapie przygotowywana była kampania promocyjna miasta Wodzisławia Śląskiego w Warszawie, w ramach której odbyło się spotkanie w stolicy z przedstawicielami najważniejszych firm i koncernów działających na terenie Polski. W trzecim etapie Wodzisław Śląski wziął udział w Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO-REAL w Monachium w październiku 2010 roku.

Inwestycyjna Unia Gmin

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie programu z zakresu marketingu terytorialnego, skierowanego na kompleksową promocję terenów inwestycyjnych pięciu gmin położonych na terenie powiatu wodzisławskiego: Miast Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów, Gminy Gorzyce oraz Gminy Godów. Samorządy te nawiązały partnerską współpracę pod hasłem Inwestycyjna Unia Gmin w celu podniesienia poziomu inwestycji zewnętrznych na swoim terenie dzięki intensyfikacji, maksymalizacji efektywności oraz zasięgu podejmowanych działań promocyjno–informacyjnych. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010-2011.
W projekcie wykorzystanych zostało kilka zasadniczych kanałów promocyjnych:
– promocja bezpośrednia – dwie konferencje, udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, udział w Targach Urbis Invest w Brnie
– promocja zewnętrzna – billboardy, tablice na terenach, systemy reklamowe
– promocja wydawnicza (foldery, płyty cd/dvd z prezentacją gmin oraz ich terenów inwestycyjnych),
– promocja w mediach.
Dla wzmocnienia skuteczności wdrażanego programu, a także w celu zapewnienia potencjalnym inwestorom dostępu do kompleksowej i efektywnej informacji, w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego utworzone zostało biuro informacji inwestycyjnej.

Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie szeroko zakrojonego programu z zakresu działań typu city marketing tj. ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, łączącej w sobie cechy kampanii produktowej oraz kampanii wizerunkowej, jak również promocji ofert inwestycyjnych na targach inwestycyjnych w Monachium i w trakcie prestiżowych wydarzeń gospodarczych na rynku krajowym – Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Ekonomiczne w Krynicy. Projekt był skupiony na wypromowaniu marki „Wodzisław Śląski” oraz terenów inwestycyjnych miasta w skali ogólnokrajowej i europejskiej. Taki plan działań podyktowany był rosnącą konkurencją na rynku samorządowym, gdzie Wodzisław Śląski przyjął strategię wyprzedzającą, zapewniając bezpośredni kontakt z inwestorami oraz skupieniu ich uwagi na potencjale rozwojowym miasta. Bezpośrednim przedmiotem działań promocyjnych w ramach projektu było siedem atrakcyjnych komercyjnie obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 121 ha. Poza realizowanymi działania w ramach projektów Miasto systematycznie współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, Centrum Obsługi Inwestora Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz innymi instytucjami mającymi za zadanie obsługę inwestorów i pozyskiwanie firm na teren naszego kraju.