Projekt uchwały dot. małej architektury i reklamy do wglądu

Prezydent miasta Mieczysław Kieca poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Z projektem uchwały można zapoznać się do 14 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4a, pokój 207). Projekt będzie dostępny do wglądu w godzinach 9:00-14:00 (w czwartki: 10:00-17:00).

Uwagi do projektu uchwały można składać do 28 sierpnia.

Więcej informacji ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały udzielają pracownicy Referatu Gospodarowania Przestrzenią (tel. 32 45 90 440).