Projekt uchwały antysmogowej - wyraź opinię w konsultacjach

W styczniu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa poinformował, że projekt uchwały antysmogowej jest gotowy. W myśl założeń uchwały od września na terenie Śląska ma obowiązywać zakaz stosowania paliw niskiej jakości, a w nowych domach będą mogły być instalowane tylko kotły klasy V. Czy to dobry krok? Swoją opinię może wyrazić każdy, biorąc udział w konsultacjach społecznych projektu.

Z projektem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (kliknij tutaj).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego można zgłaszać w ramach konsultacji społecznych, które rozpoczęły się 16 stycznia, a których zakończenie zaplanowano na 6 lutego. Można je przekazywać: 

  • w formie pisemnej, na adres Wydziału Ochrony Środodowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice),
  • ustnie, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice; w godzinach pracy Urzędu),
  • e-mailem, na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Uwagi i wnioski rozpatrzy Zarząd Województwa Śląskiego.