UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim, dzielnicy Radlin

Całkowita wartość projektu: 5 239 974,50 zł
Koszty kwalifikowalne: 3 705 461,65 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 3 149 642,40 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet: VIII Infrastruktura edukacyjna
Działanie:  8.2 Infrastruktura placówek oświaty
Okres realizacji: 2009-2016

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu i modernizacją otwartego zaplecza sportowego szkoły. Celem projektu jest poprawa dostępu do odpowiednio przygotowanej, nowoczesnej bazy edukacyjnej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z terenu dzielnicy Radlin II oraz pozostałych części Miasta Wodzisław Śląski.