UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt Rodzinny Park Rozrywki

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" to prawdziwa duma Wodzisławia Śląskiego. Duma, która nie powstałaby gdyby nie fundusze unijne.

Tytuł projektu: Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Całkowita wartość projektu (PLN):
27,8 mln zł
Kwota dofinansowania (PLN): 20 046 240 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie:  6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
Okres realizacji: 2011-2014

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja terenu o łącznej powierzchni 24, 4 ha, zlokalizowanego pomiędzy wodzisławskimi osiedlami Dąbrówki, XXX-lecia i Piastów poprzez utworzenie Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim. Kompletna rewitalizacja pozwoli na stworzenie w centrum miasta miejsca atrakcyjnego i bezpiecznego całorocznego wypoczynku dla rodzin. Rodzinny Park Rozrywki – będzie nowym centrum wypoczynkowo-rekreacyjnym. W skład Parku wchodzą m.in. następujące atrakcje:

 • park linowy, arena do gry w chowanego, tor do gry w kapsle i bule, kręgle rosyjskie, labirynt,
 • skate park,
 • plac zabaw,
 • tor pojazdów zdalnie sterowanych,
 • tor rowerowy BMX,
 • góra saneczkowa,
 • zbiornik wody dla modeli pływających,
 • boiska do gier zespołowych,
 • miejsca do rekreacji,
 • trasy rowerowe i piesze, ścieżka zdrowia
 • oraz arena pod scenę amfiteatru.

Teren parku został dodatkowo monitoringiem wizyjnym, co podniesie bezpieczeństwo na obszarze Parku. Całość została uzupełniona o toalety publiczne oraz punkty gastronomiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma dla miasta charakter inwestycji strategicznej, stanowiącej impuls dla komplementarnych przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki projektowi nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa. Teren był porośnięty nieuporządkowaną zielenią wysoką i niską, pojedyncze ścieżki przebiegały chaotycznie i w dużej mierze były nieoświetlone, co sprawiało, iż wielu mieszkańców unikało tego obszaru nie tylko po zmroku, ale i w ciągu dnia.

 

Galeria