Projekt „Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje”

Za nami pierwsze działanie kluczowe w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach działania, 12-13.04.2023 r. miał miejsce wspólny wyjazd do Brennej kilkudziesięciu nauczycieli wychowawców z Czech oraz z Polski. W warsztatach szkoleniowych wzięło udział 26 osób z wodzisławskich placówek oświatowych. Celem działania było rozpoczęcie współpracy pomiędzy nauczycielami wychowawcami po obu stronach granicy.

W ramach działania poruszone zostały, między innymi, tematy z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, organizacja zajęć i metodologia pracy z grupą, planowanie harmonogramu zajęć, schemat pracy metodą TTUS (ćwiczenia główne, dodatkowe, wspomagające) – trening umiejętności społecznych I stopnia.

Dodatkowo nauczyciele wychowawcy zapoznali się z tematyką z zakresu rozwoju umiejętności społecznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, treningu umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim czy radzeniem sobie z zachowaniami trudnymi – trening umiejętności społecznych II stopnia.

Galeria