Projekt Nowe wyzwania – nowe możliwości Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Sprzęt komputerowy, szkolenia, poprawa infrastruktury... Wszystko to i wiele innych aspektów udało się zrealizować dzięki projektowi "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: Nowe wyzwania-nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Całkowita wartość projektu (PLN):  5 428 441,02
Okres realizacji projektu: 2011-2015
Lider Projektu: Miasto Wodzisław Śląski
Partner 1 Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Partner 2 Projektu: Fundacja Euro Nation

Opis projektu: To drugi projekt zrealizowany przez Miasto Wodzisław Śląski dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet VIII, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Cel ten został osiągnięty, między innymi, poprzez budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do dostarczenia Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2 Mbit/s. Dzięki budowie oraz późniejszej rozbudowie sieci szkieletowej możliwe stało się dostarczenie Internetu do 90 gospodarstw domowych spełniających kryteria grupy docelowej. Internet będzie dostarczany przez 24 miesiące realizacji projektu oraz w 5 letnim okresie trwałości. W ramach projektu każdy z Beneficjentów Ostatecznych otrzymał również zestaw komputerowy wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, który umożliwia korzystanie z Internetu dostarczonego w ramach projektu. Dodatkowo 90 osób zostało przeszkolonych z obsługi komputera oraz korzystania Internetu, a w trakcie nowoczesnych szkoleń korzystano, między innymi, z utworzonej specjalnie dla potrzeb projektu platformy e-learningowej. Za sprawną realizację zadania szkoleniowego odpowiedzialny był Partner II projektu, Fundacja Euro Nation. W ramach projektu zostały również utworzone punkty koordynacyjne, gdzie gospodarstwa domowe z grupy docelowej, które nie otrzymały bezpośredniego wsparcia w ramach działania 8.3, mogły korzystać z darmowego szerokopasmowego Internetu. Przypominamy wszystkim uczestnikom projektu, że przez cały okres trwałości projektu utrzymany zostanie portal e-learningowy, gdzie będą Państwo mieli dostęp do materiałów e-learningowych i forum internetowego.

Link do portalu: http://www.wodzislaw.e-ucz.pl/

Materiały e-learningowe znajdują się też pod adresem: http://einclusion.prv.pl/

Osoby, które realizowały projekt:
Adam Wawoczny – koordynator projektu,
Zbigniew Gamza – asystent koordynatora,
Marek Paluch / Aleksandra Grabarczyk / Paweł Tułodziecki - menadżer ds. promocji,
Tomasz Doleżych / Monika Stępień / Judyta Pośpiech - specjalista ds. sprawozdawczości nr 1,
Bartosz Kwaśny – specjalista ds. sprawozdawczości nr 2.

POLECONE STRONY:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl

   
"Dotacje na innowacje", "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.