Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Dzisiaj do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Sprawdźcie, kiedy odbędzie się dyskusja publiczna i do kiedy możecie składać wnioski ws. projektu.

Z projektem można zapoznać się do 17 października w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Bogumińskiej 4a (pokój nr 200).

Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowano z kolei na 4 października. Odbędzie się ona o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Kubsza 2).

Uwagi i wnioski do 31 października należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego (z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Prosimy o przesyłanie dokumentów na adresy:

Szczegóły: TUTAJ