UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta przeprowadzana jest termomodernizacja. Niektóre prace, bez dofinansowania unijnego, nie byłyby możliwe

Tytuł projektu: Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10
Całkowita wartość projektu (PLN):
1 681 545,04
Kwota dofinansowania (PLN): 921 204,36
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet: V. Środowisko
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami
Okres realizacji: 2010-2012

Opis projektu: Projekt realizuje przede wszystkim istotny cel społeczny związany z zastępowaniem azbestowych elementów budynków użyteczności publicznej materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich bezpieczną utylizacją. Inwestycja przyczynia się do poprawy warunków odbywania nauki przez dzieci i młodzież oraz warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli i wychowanków. Usunięcie zagrożeń środowiskowych związanych z azbestem będzie miało wpływ na zdrowie lokalnej społeczności. Zwiększenie estetyki infrastruktury społecznej funkcjonującej w dzielnicy będzie miało wpływ na poziom zadowolenia społecznego. Przedmiotem projektu jest likwidacja i unieszkodliwienie azbestu z elewacji budynku użyteczności publicznej, w którym siedzibę ma Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. Projekt obejmuje 5 segmentów budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Mieszka 10. W zakres rzeczowy projektu wchodzą w szczególności: usunięcie i utylizacja materiałów azbestowych, wykonanie nowej izolacji cieplnej ścian, wymiana części stolarki okiennej, obróbki blacharskie, remont instalacji odgromowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz promocja inwestycji.

 

 

Galeria