UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt Kulturalny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej

Wodzisławianie, ale także turyści, lubią wiedzieć co się w naszym mieście dzieje. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych powstał projekt Kulturalny Wodzisław, który dał taką możliwość.

Tytuł projektu: Kultur@lny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej
Całkowita wartość projektu (PLN): 
828 291,51
Kwota dofinansowania (PLN):
451 855,28
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet: IV Kultura
Działanie: 4.2 System informacji kulturalnej
Okres realizacji: 2009-2011

Opis projektu: Projekt został wdrożony w celu poprawy wizerunku miasta oraz aktywizacji kulturalnej mieszkańców. Projekt łączy tradycyjną informację bezpośrednią z nowoczesnymi technologiami e-informacyjnymi. Umożliwia wszechstronny oraz przyjazny dla użytkownika dostęp do informacji o ofercie kulturalnej oraz dziedzictwie historyczno-kulturalnym miasta. Projekt zaplanowano tak, aby zapewnić maksymalnie wysoką efektywność i atrakcyjność przekazu.
Uczynione zostało to poprzez urozmaicone form takich jak: informacja multimedialna poprzez infomaty, fotokody, portal internetowy czy też informacja tradycyjna w Centrum Informacji Kulturalnej (CIK). Innym elementem systemu jest zróżnicowanie kanałów informacyjnych, między innymi, informacje w Internecie, w infomatach, w CIK, a także bezpośrednio na telefonie komórkowym.
Celami projektu są:
- podniesienie atrakcyjności kulturalnej miasta,
- poprawa pozycji konkurencyjnej miasta w regionie,
- ograniczenie migracji mieszkańców, w tym ludzi młodych, do innych ośrodków regionu i kraju,
- zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania,
- wypromowanie marki Wodzisław Śląski,
- wzrost rozpoznawalności miasta w regionie,
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
- poprawa wykorzystania potencjału rozwojowego miasta,
- wzbogacenie oferty czasu wolnego w mieście,
- wzmocnienie potencjału artystycznego i kulturalnego miasta.

Strona projektu: http://www.kulturalnywodzislaw.pl/pl-def/cms/

 

 

Galeria