UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt Kompetentnie Wykształceni

Projekt stanowi odpowiedz na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Najważniejszym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

Galeria