UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt "Efekt Motyla"

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie "Efekt Motyla", który dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych , mieszkających w województwie śląskim.

Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych w  Urzędzie Pracy. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy dzięki doradztwu zawodowemu, coachingowi, kursom zawodowym oraz stażom.
 
Projekt umożliwia:
 • poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • podniesienie poczucia własnej wartości,
 • zdobycie kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycie przynajmniej 3-miesięcznego doświadczenia w zawodach zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami.

Projekt przewiduje:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc doradcy zawodowego,
 • coaching kompetencji społecznych,
 • szkolenie zawodowe (zapewnienie materiałów, egzamin, certyfikat ukończenia kursu),
 • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 798,80 netto,
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości, 10 zł za każdy dzień szkolenia,
 • staż zawodowy,
 • stypendium stażowe w wysokości 990,45 zł netto miesięcznie + zwrot kosztów dojazdu w wysokości 220 zł na miesiąc,
 • badania lekarskie,
 • catering.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć, klikając tutaj.