Projekt dla bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29. roku życia

Zapraszamy do udziału w projekcie „Doradztwo, szkolenia kompetencyjne i staże kluczem do zatrudnienia” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest on do osób powyżej 29. roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące etapy wsparcia  dla każdego uczestnika:

  1. Indywidualny plan działania, doradztwo zawodowe, przygotowanie do integracji z rynkiem pracy, szkolenia miękkie.
  2. Certyfikowane szkolenia kompetencyjne (np. opiekun dziecięcy, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa klienta i technik sprzedaży, pracownik HR, administrator sieci komputerowych) plus stypendium szkoleniowe.
  3. Staże zawodowe plus stypendium stażowe.
  4. Zatrudnienie na rynku pracy.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne. W ramach projektu oferowane jest również wsparcie asystenta w przypadku osób niepełnosprawnych.

Korzyści płynące z udziału w projekcie:

  • skuteczna integracja z rynkiem pracy;
  • wzrost kompetencji interpersonalnych i zawodowych;
  • zdobycie doświadczenia zawodowego;
  • poprawa własnej sytuacji materialnej.

Projekt realizowany jest ze środków EFS w ramach Podziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego (nr tel. 725 256 376) i mailowego (kluczdozatrudnienia@biuroewal.pl).

źródło: EWAL Ewelina Korczak-Koszów