Projekt budżetu miasta na 2023 rok - zgłoś wniosek

Wodzisławski magistrat prowadzi prace nad projektem budżetu Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok. Propozycje do budżetu mogą zgłaszać mieszkańcy, radni, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych oraz organizacje pozarządowe.

Radni, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych, organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta oraz mieszkańcy mogą składać do prezydenta miasta lub właściwych (merytorycznych) jednostek organizacyjnych uzasadnione wnioski dotyczące realizacji zadań proponowanych do uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej. Wnioski będą przyjmowane do piątku, 19 sierpnia br.

Również do 19 sierpnia br. Rady Dzielnic mogą składać do prezydenta miasta lub właściwych (merytorycznych) jednostek organizacyjnych propozycje zadań priorytetowych dla dzielnicy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek [otwiera się w nowym oknie].