UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Programy i raporty

Wodzisław Śląski wie, jak istotne dla naszego życia jest środowisko naturalne. Dlatego też cały czas pracuje się nad jego poprawą. W tym celu wytyczone zostały konkretne kierunki, z którymi zapoznać się można poniżej.

LAProgram Ochrony Środowiska dla Wodzisławia Śląskiego to opracowanie, które ma na celu doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem, zapewnienie  skutecznych  mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także pomoże  stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Opracowanie to określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wodzisławia Śląskiego do 2020 roku

aktualizacje "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wodzisławia Śląskiego do 2020 roku":

Uchwała nr XXIX/298/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Uchwała nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego