UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Programy i raporty

Wodzisław Śląski wie, jak istotne dla naszego życia jest środowisko naturalne. Dlatego też cały czas pracuje się nad jego poprawą. W tym celu wytyczone zostały konkretne kierunki, z którymi zapoznać się można poniżej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wodzisławia Śląskiego do 2020 roku

aktualizacje "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wodzisławia Śląskiego do 2020 roku":

Uchwała nr XXIX/298/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Uchwała nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Miasto Wodzisław Śląski przystąpiło do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2024”. Dokument wyznacza ramy polityki ekologicznej Miasta, na podstawie aktualnego stanu środowiska. Program określał będzie zadania krótko i długoterminowe, mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w mieście, a także środki niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Głównym celem Programu jest zrównoważony rozwój miasta z utrzymaniem jego unikalnych i cennych wartości przyrodniczych.

Opracowywany dokument będzie kontynuacją „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2019”.