UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie 60+

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017 - 2019

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017 - 2019

Zobacz treść uchwały.