Program powszechnej nauki pływania w ZSP 5

14 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 zakończyła się realizacja programu „Umiem pływać”. Program powszechnej nauki pływania był finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni „Manta”. Na zakończenie projektu uczniowie klasy III, do której skierowany był program otrzymali pamiątkowe dyplomy, a udział w programie będzie przez wielu z nich mile wspominany.