Program dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czwartek, 21 lipca br. ogłosił nowy Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, który skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, wyposażonych w indywidualne źródła ciepła na paliwo stałe. Wnioski przyjmowane będą do końca bieżącego roku.

Cel programu

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wymianie podlegać będą stare kotły węglowe, piece kaflowe, piecokuchnie i kozy. Dodatkowo program oferuje dotacje do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Program skierowany jest nie tylko do właścicieli i współwłaścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, ale również do osób posiadających ograniczone prawo rzeczowe do lokalu (np. użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Wysokość dotacji w programie uzależniona jest od progu dochodowego, w którym znajdzie się wnioskodawca:

  • podstawowy - dofinansowanie do 17, 5 tys. zł (maksymalnie 35 proc. kosztów kwalifikowanych),

  • podwyższony - dofinansowanie do 26,9 tys. zł (maksymalnie 65 proc. kosztów),

  • najwyższy - dofinansowanie do 39,9 tys. zł (maksymalnie 95 proc. kosztów).

Nabór wniosków w programie jest dwuetapowy. W pierwszej kolejności gmina występuje do właściwego terytorialnie funduszu ochrony środowiska z chęcią przystąpienia do programu, następnie mieszkańcy, jako beneficjenci końcowi, składają do swojego urzędu gminy wniosek o dofinansowanie.

Termin

Wnioski są przyjmowane od czwartku, 21 lipca 2022 r. do soboty, 31 grudnia 2022 r. w zależności od dostępności środków.

Szczegółowe informacje o programie oraz regulamin znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach [otwiera się w nowym oknie].

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących powyższego programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod numerem telefonu: 32 455 90 454.