Prawie 59,5 mln zł pozyskanych na zadania

W ciągu ostatnich czterech lat miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych blisko 59,5 mln zł na realizację zadań dedykowanych różnym grupom społecznym. Dzięki zdobytym środkom zadania i projekty obejmują całe miasto i wszystkich jego mieszkańców.

Pozyskane fundusze zewnętrzne to wynik czterech efektywnie przepracowanych lat. W tym okresie zdobyliśmy blisko 59,5 mln zł dodatkowych środków do budżetu. To pozwoliło nam na podjęcie realizacji ok. 130 dofinansowanych zadań - mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. - Liczę na to, że przed nami kolejne projekty, na realizację których chcemy zdobyć kolejne dofinansowania. W tym momencie aplikujemy o środki w wysokości 17,5 mln zł - dodaje.

Miasto realizowało lub jest w trakcie realizacji projektów i zadań z zakresu:

  • rozwoju szeroko pojętej infrastruktury miejskiej,
  • stwarzania nowoczesnych i komfortowych warunków edukacji,
  • ochrony środowiska naturalnego, dbałości o zdrowie mieszkańców,
  • rozwoju infrastruktury oraz oferty kulturalnej i sportowej,
  • poprawy komfortu życia w mieście,
  • wyrównywania i zwiększania możliwości edukacyjnych,
  • rozwoju miejskiej społeczności.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji prezydenta z ostatniej sesji Rady Miejskiej (link). Zapraszamy do oglądania.