UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Prace remontowe w PP nr 9 zakończone

Prace remontowe na drodze dojazdowej i parkingu Publicznego Przedszkola nr 9 (boczna ulicy św. Wawrzyńca) zostały zakończone.

Prace objęły wyrównanie istniejącej podbudowy, wybranie nadmiaru materiału wokół studzienek i wykonanie odpowiedniego spadku terenu w celu prawidłowego odwodnienia terenu do wpustu ulicznego. Zadania te wykonały Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Z kolei firma zewnętrzna wykonała nakładę asfaltową na parkingu i podjeździe w ilości ok. 680 m2. Wykonanie nakładki objęło ułożenie 4-cm warstwy wiążącej oraz 4-cm warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem międzywarstwowego skropienia.