UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Prace remontowe na ulicy Adama Asnyka zakończone

Na ulicy Adama Asnyka w Wodzisławiu Śląskim zakończyły się prace remontowe.

Prace remontowe na ulicy Adama Asnyka objęły m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego,wykonanie warstwy wiążącej z zastosowaniem asfaltu drogowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i ułożenie krawężników i obrzeży.


Droga została wyremontowana dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. FDS stanowi instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.