Praca w UM: referent poszukiwany

Do poniedziałku, 12 czerwca zainteresowani pracą w wodzisławskim Urzędzie Miasta powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem poszukiwana jest osoba na stanowisko referenta w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Kandydat na tym stanowisku powinien posiadać wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość. Pożądana jest praktyka w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Konieczność stanowi znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ważnych dokumentów, przydatnych w pracy referenta. Komisja konkursowa będzie również zwracać uwagę na umiejętność obsługi komputera. Ważne, by kandydat był osobą komunikatywną, która potrafi pracować w zespole i jest odporna na stres.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będą należeć m.in. prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Wodzisławia Śląskiego, wprowadzanie i dokonywanie zmian do programu dotyczącego wieczystego użytkowania czy wyłanianie rzeczoznawców majątkowych i koordynowanie prac związanych ze sporządzeniem nieruchomości.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 12 czerwca, w Biurze Obsługi Klienta).

Pierwsza umowa z wybranym kandydatem zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).