Praca w UM: podinspektor poszukiwany

Dokładnie do 28 grudnia zainteresowani pracą w wodzisławskim magistracie powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Kandydat na tym stanowisku powinien posiadać wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, gospodarka przestrzenna lub/i finanse i rachunkowość. Pożądany jest staż pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Konieczność stanowi znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali i innych ważnych dokumentów, przydatnych w pracy podinspektora. Komisja konkursowa będzie również zwracać uwagę na umiejętność obsługi komputera. Ważne, by kandydat był osobą komunikatywną, która potrafi pracować w zespole i jest odporna na stres.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należeć przygotowywanie i prowadzenie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych, usługowych orgaz garaży stanowiących własność miasta. Zatrudniona osoba będzie też m.in. naliczać i aktualizować opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością miasta oraz wprowadzać zmiany do programu dotyczącego wieczystego użytkowania.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 28 grudnia, w Biurze Obsługi Klienta).

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).