UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Poznają historię miasta

Publiczne Przedszkole nr 16 przystąpiło do realizacji miejskiego programu edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Moja Mała Ojczyzna”.

28 września grupa „Słoneczek” oraz „Biedronek” wybrała się na wycieczkę na rynek starego miasta pod opieką pani przewodnik. Dzieci przeszły zabytkowymi uliczkami starówki, poznały legendę związaną z założeniem miasta Wodzisławia Śląskiego, podziwiały figury królujące nad naszymi kamieniczkami otaczającymi rynek – figura Konstancji, figura św. Wawrzyńca - patrona naszego miasta, a następnie przeszły pod kościół ewangelicki oraz do Muzeum Ziemi Wodzisławskiej, gdzie zostały bardzo serdecznie przywitane przez pracowników muzeum. W muzeum dzieci zobaczyły liczne wystawy oraz eksponaty związane z legendą naszego miasta. Pracownik muzeum pan Dawid zapoznał dzieci z krótką legendą o „Szarej Pani” i „Złotej kołysce”. Wycieczka zakończyła się odpoczynkiem w Parku Miejskim pod grzybkiem, gdzie spragnione przedszkolaki otrzymały łyk zimnej wody. W drodze powrotnej do przedszkola dzieci obejrzały z zewnątrz budynek poczty oraz zabytkowy neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Cieszymy się, że mogliśmy poznać tak wiele ważnych i ciekawych informacji na temat naszego miasta – Wodzisławia Śląskiego.

W związku z realizacją miejskiego programu „Moja Mała Ojczyzna” w naszym przedszkolu ruszyła również całoroczna wystawa fotograficzna, na której prezentujemy fotografie przedszkolaków na tle pięknych zabytków naszego miasta. Rodzice chętnie wykonują zdjęcia swoim pociechom i tym samym systematycznie wzbogacają wystawę. Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do dalszej współpracy.