Poznaj składy komisji Rady Miejskiej

Wiadomo już, kto zasiądzie w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej. W kadencji 2024-2029, podobnie jak w poprzedniej, będzie ich osiem.

7 maja w wodzisławskim magistracie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego z rąk Adrianny Tatarczyk-Makówki - przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie złożyli ślubowanie. 

Radni zdecydowali także, kto zasiądzie w poszczególnych komisjach. Podobnie, jak w poprzedniej kadencji, będzie ich osiem. Jedna z nich zmieniła nazwę z "Komisji Strategii i Rozwoju Miasta" na "Komisję Strategii, Rozwoju Miasta i Współpracy Transgranicznej".

Oto składy poszczególnych komisji:

I. Komisja Budżetu
Przewodniczący: Łukasz Chrząszcz
Wiceprzewodnicząca: Izabela Grela
Pozostali członkowie: Mariusz Blazy, Stefan Grzybacz, Krystyna Warcok

II.
Komisja Strategii, Rozwoju Miasta i Współpracy Transgranicznej
Przewodniczący: Adam Króliczek
Wiceprzewodniczący: Alan Szatyło
Pozostali członkowie: Józef Szymaniec, Anna Piotrowska, Barbara Połednik

III. Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący: Józef Szymaniec
Wiceprzewodniczący: Marian Drosio
Pozostali członkowie: Lidia Ptak, Katarzyna Zöllner-Solowska, Anna Rynkiewicz-Ryszka, Krystian Brawański, Mirosław Szyszka

IV. Komisja Promocji, Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Mariusz Blazy
Wiceprzewodniczący: Krystian Brawański
Pozostali członkowie: Roman Kapciak, Alan Szatyło, Mirosław Szyszka

V. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Jakub Elsner
Wiceprzewodniczący: Stefan Grzybacz
Pozostali członkowie: Ilona Tlołka, Adam Króliczek, Katarzyna Zöllner-Solowska

VI. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych

Przewodnicząca: Anna Piotrowska
Wiceprzewodniczący: Janusz Kurzawa
Pozostali członkowie: Roman Kapciak, Marian Drosio, Izabela Grela

VII. Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Krystyna Warcok
Wiceprzewodnicząca: Ilona Tlołka
Pozostali członkowie: Janusz Kurzawa, Mirosław Krzysztof Nowak, Anna Rynkiewicz-Ryszka

VIII. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca: Lidia Ptak
Wiceprzewodniczący: Jakub Elsner
Pozostali członkowie: Łukasz Chrząszcz, Barbara Połednik, Mirosław Krzysztof Nowak