UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Powstanie projekt przebudowy drogi do akwenu Balaton

W lipcu Urząd podpisał umowę z firmą projektową "Kodziejska - Derbis" na wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej do akwenu Balaton.

W drodze przetargu firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Zaoferowała za wykonanie projektu 60 tys. zł.

Droga ma zostać zaprojektowana jako ciąg pieszo jezdny. W jej ciągu zamontowane zostanie oświetlenie w technologii LED. Projekt obejmuje również modernizację dolnego parkingu, znajdującego się w sąsiedztwie zbiornika.

Projekt modernizacji i budowy drogi do Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" zostanie skończony w listopadzie 2019 r.