Powstał projekt Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W ten sposób mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój swojego miasta.

Wodzisławscy urzędnicy, przygotowując nowe propozycje zasad działania budżetu obywatelskiego, korzystali z doświadczeń innych miast i swoich. Wstępne zasady zostały wypracowane. Na zadanie ma zostać przeznaczone 500 tys. zł. Koszt realizacji jednego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł. To oznacza, że w ramach budżetu zostanie zrealizowanych przynajmniej pięć pomysłów mieszkańców.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego - jeden mieszkaniec może zgłosić jeden projekt. Projekt musi być tak przygotowany, by jego realizacja była możliwa na przestrzeni roku budżetowego, nie dłużej i nie może dotyczyć ograniczonej liczby odbiorców. Przyszła inwestycja czy wydarzenie muszą być ogólnodostępne.

- Budżet obywatelski ma służyć całej wspólnocie lokalnej, projekty muszą być szeroko dostępne - zaznacza prezydent. Zgłoszenie projektu musi zostać poparte minimum 50 podpisami mieszkańców. Wypełnione formularze będzie można zgłaszać osobiście w formie papierowej, elektronicznie lub poczta tradycyjną.

Później nastąpi ocena i weryfikacja projektów. Dokona jej powołany zespół. Będzie możliwość składania odwołań. Następnie odbędzie się głosowanie mieszkańców. Głos będzie można oddać elektronicznie lub tradycyjnie w wersji papierowej.

Jeżeli Rada Miejska zagłosuje za przyjęciem budżetu obywatelskiego, będzie on mógł obowiązywać od 2020 r. Projekt zostanie skierowany pod obrady we wrześniu.