Poszukujemy opiekuna Baszty

Trwają poszukiwania opiekuna Baszty Rycerskiej na historycznym wodzisławskim Grodzisku. Mowa o sezonowej obsłudze obiektu, od kwietnia do września. Tylko do jutra, tj. 29 marca można składać swoje aplikacje.

Osoba pełniąca funkcję opiekuna Wieży Romantycznej będzie musiała zapewnić obsługę obiektu przez sześć miesięcy, od kwietnia do września, we wtorki, środy i piątki w godzinach 12:00-18:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00. W zakres obowiązków opiekuna wchodzą: udostępnienie obiektu (otwieranie, zamykanie), informowanie turystów o szlaku „Silesianka”, informowanie o historii obiektu, zapewnienie ciągłej obsługi ruchu turystycznego zgodnie z terminami otwarcia Baszty.

Masz pytania odnośnie do rekrutacji? Skontaktuj się z pracownikami Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych (nr tel. 32 45 90 540).

Pobierz:

Rewitalizacja Baszty

Przypomnijmy, 18 lipca 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie Baszty Rycerskiej na historycznym Grodzisku. Zabytkowa Wieża Romantyczna, prawdziwy skarb wodzisławskiej ziemi, odzyskała dawny blask. To kolejna atrakcja na turystycznej mapie Wodzisławia Śląskiego.

Warto przypomnieć, że to dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska została wyremontowana zabytkowa wodzisławska Baszta. Rewitalizacja była możliwa dzięki współpracy dotyczącej projektu "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.