UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Poszukiwani asystenci osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021".

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
 • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność oraz nieposzlakowaną opinię, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność i doświadczenie
  w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres obowiązków asystenta:

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta będzie wykonywana przez 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-24.00 (nie więcej niż 60 godzin w miesiącu, 40 zł brutto za godzinę zegarową). Asystent ma refundowane koszty wynagrodzenia, koszty zakupu biletów komunikacji publicznej lub koszty dojazdu własnym środkiem transportu w związku z  wyjazdami, nie więcej niż 200 zł miesięcznie, koszty zakupu biletów na wydarzenia kulturalne (nie więcej niż 79,76 zł miesięcznie), koszty zakupu środków ochrony osobistej (nie więcej niż 50 zł miesięcznie).

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do świadczenia usług asystenta osoby z niepełnosprawnością można składać w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38. Osoby upoważnione do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.

Nabór do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2021″ prowadzony jest od 19 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 r.

źródło: Startostwo Powiatowe