UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Postępy na budowie Centrum Przesiadkowego

Dzięki pozyskanym prawie 6 mln zł ze środków zewnętrznych w mieście budowane jest Centrum Przesiadkowe. Projekt ten jest nierozerwalnie związany z rewitalizacją zabytkowego dworca kolejowego. Jak mają się prace związane z budową Centrum?

Przypomnijmy, główny cel centrów przesiadkowych to takie zagospodarowanie danymi elementami przystanków, by możliwie w jak największym stopniu ułatwić i przyspieszyć przesiadanie się osobom zmieniającym środek transportu. Ideą projektu budowy wodzisławskiego Centrum Przesiadkowego jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej – komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia w postaci kompleksowej rewitalizacji budynku i obszaru dworca kolejowego, który po generalnym remoncie zostanie zaadaptowany pod dwie formy użytkowe: „Stację – Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski” oraz Centrum Aktywności Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.

Za ponad 8-milionową inwestycję odpowiada przedsiębiorstwo AWT REKULTIVACE. Obecnie w jej ramach wykonywane są prace związane z:

 • zagospodarowaniem terenu między rondem Karvina, a budynkiem dworca, tj. budowa parkingu dolnego wraz z przyległymi do parkingu chodnikami i ścieżkami rowerowymi,

 • zabudową oświetlenia,

 • wykonaniem muru oporowego – ze względu na duże różnice wysokości parkingu dolnego i przyległego terenu,

 • przebudową nadziemnej i podziemnej sieci elektrycznej,

 • budową infrastruktury teletechnicznej.

W ostatnim czasie realizowano prace związane z:

 • wykonaniem kanalizacji deszczowej na parkingu dolnym i górnym,

 • budową parkingu górnego wraz z przyległymi do parkingu chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zabudową oświetlenia – udostępnienie dla mieszkańców/użytkowników dworca,

 • budową chodników, ścieżek rowerowych, zabudową oświetlenia w ciągu ulic Rybnickiej i Jana Pawła II,

 • przemodelowaniem wyspy (azylu dla pieszych) na wlocie/wylocie z ul. Jana Pawła II – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych,

 • budową nowej zatoki autobusowej na ul. Jana Pawła II,

 • przebudową podziemnej infrastruktury technicznej.

Do realizacji pozostały jeszcze takie zadania jak:

 • przebudowa wlotów/wylotów ronda Karviny,

 • przebudowa wysepek ronda Karviny poprzez zwiększenie promieni,

 • budowa chodników i ścieżek rowerowych w obrębie ronda Karvina,

 • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ul. Dworcowej i jezdni manewrowej w obrębie dworca,

 • wykonanie postoju dla taksówek,

 • zagospodarowanie terenu, tj. zabudowa wiaty autobusowej, wiaty na rowery wraz ze stojakami na rowery,

 • zabudowa na parkingu dolnym i górnym systemu parkingowego.

Koniec inwestycji planowany jest na wiosnę 2019 r.

źródło: Gazeta Wodzisławska