Posiłek w szkole i w domu

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczy wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach programu przewiduje się doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek; wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Program  "Posiłek w szkole i w domu" został dofinansowany ze środków budżetu Państwa.