Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim

Projekt pn." Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim" realizowany w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całość zadania: 816 025,00 zł zł

Koszty kwalifikowane: 755 625,00 zł

Wartość dofinansowanie: 604 500,00 zł

Dofinansowanie: 80%

Termin realizacji: 12/2023 - 06/2024

Zadanie obejmuje roboty budowlane: roboty rozbiórkowe i ziemne, koszt utylizacji materiałów z rozbiórki, korytowanie, wykonanie podbudowy w zakresie przywrócenia prawidłowej nośności, zabudowanie elementów galanterii drogowej, wykonanie nawierzchnie chodników, roboty porządkowe

Remont chodników na ul. Liliowej oraz ul. 26 Marca. Celem zadania jest zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa pieszym na odcinkach, które są obecnie zniszczone i wymagające remontu.